De Heilige Oda (690 – 726).


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

Oda was volgens de legende de dochter van een “koning”van Schotland. Zij zou blind geboren zijn en leidde daarom een teruggetrokken leven, gewijd aan overweging en gebed.
Op zekere dag hoorde de koning van wonderbaarlijke genezingen bij het graf van Sint Lambertus in Luik en hij stuurde Oda erheen. Aangekomen bij de stad en de kerk van Sint Lambertus, bad zij vurig tot God, dat hij haar van haar blindheid zou genezen. Haar gebed werd verhoord.
Na haar thuiskomst vierde het hele land feest. De koning had echter niet verwacht, dat zijn dochter haar vroegere teruggetrokken leven zou voortzetten. Hij verlangde van haar, dat zij ging uitzien naar een goede partij voor een huwelijk. Dit weigerde zij, waardoor de verhouding tussen vader en dochter onder druk kwam te staan. Oda besloot te vluchten. Via vele omzwervingen belandde ze in Taxandrië, het huidige Brabant. In de woeste binnenlanden ontmoette zij een rijke edele dame, die haar toestond een stuk land te ontginnen.