726 - 1926 - (1200-jarig bestaan) tekening.


Vorige foto | Volledige grootte | Terug naar het album | Volgende foto

Cantate der kinderen.
Tekst Jos Kluijtmans (1878 Ė 1947)

Sint Oda, nederig is uw naam en toch zo hoog verheven
Uw glorie hebt gij schuil doen gaan, waarvoor zo velen leven
Gij zijt de luistervolle spruit van Koninklijken bloede
Verwerpt de glorie van de kroon en zoekt het ware goede
Gij blijft de nederige bruid van Jezus uwen koning
Gij vlucht van Schotlands kusten weg en vindt een nieuwe woning
Ons Peelland hebt gij opgezocht om daar voor God te leven
God heeft uw grootheid aangetoond
God heeft uw grootheid aangetoond, door glorie u te geven.

De luister van uw heilig graf heeft God getoond aan allen
Een schitterend licht op uwen berg, toond' ons zijn welgevallen
Heel Peelland kwam tot U om hulp, door wonderen opgeroepen
En blind en zwak naar lijf en geest, het kwam naar hier, in groepen
Otbertus, prins der Luikse kerk verhief hier uw gebeente
Hij nam het op met grote eer
Hij nam het op met grote eer uit ít heilig grafgesteente

Een zoete geur steeg toen omhoog, het was de geur der maagden
God toond' opnieuw door deze daad, hoezeer gij hem behaagde
Een edíle vrouw van Rodes burcht, de grote Hildeware
Bouwd' u een tempel, ruim en schoon, voor Godes priesterschare
Gij zijt de glorie van ons dorp en onze schutspatrone
Heel nedírig waart gij op deezíaard, maar groot in ís hemels wone
Weer van ons af de zondestraf, en blijf ons steeds gedenken
die biddend tot u opwaarts zien
Uw liefde zegen schenken, Uw liefde zegen schenken

Juicht Rode, juicht! Brengt uwen dank, den bruidegom der kuisheid
Die Oda gaf aan ít hemels koor Den dag van onze blijheid
Den dag van onze blijheid. Onze blijheid.